MS Excel

 

Ø      Norint IŠSAUGOTI dokumentą vykdome komandą FAILAS – ĮRAŠYTI KAIP

Ø      Norint PERVARDINTI AKTYVŲJĮ LAPĄ ant aktyvaus lapo (pvz.: Lapas1) spaudžiame dešinį pelytės klavišą it renkamės komandą pervardyti.

Ø       Norint pakeisti STULPELIO PLOTĮ vykdome komandą FORMATAVIMAS – STULPELIS – PLOTIS

Ø      Norint pakeisti EILUTĖS AUKŠTĮ vykdome komandą FORMATAVIMAS – EILUTĖ - AUKŠTIS

Ø      Norint SULIETI langelius vykdome komandą FORMATAVIMAS – LANGELIAI – LYGIUOTĖ – SULIETI LANGELIUS

Ø       Norint nustatyti SKAIČIUS, VALIUTĄ, APSKAITĄ, DATĄ, LAIKĄ, PROCENTUS, TRUPMENOS ŽENKLĄ ir kt. vykdome komandą FORMATAVIMAS – LANGELIAI – SKAIČIUS

Ø      Norint nustatyti LYGIUOTĘ vykdome komandą FORMATAVIMAS – LANGELIAI – LYGIUOTĖ – TEKSTO LYGIUOTĖ

Ø      Norint TVARKYTI TEKSTĄ narvelyje vykdome komandą FORMATAVIMAS – LANGELIAI – ŠRIFTAS

Ø      Norint nustatyti KRAŠTINES vykdome komandą FORMATAVIMAS – LANGELIAI – KRAŠTINĖ

Ø      Norint NUSPALVINTI narvelius vykdome komandą FORMATAVIMAS – LANGELIAI-RAŠTAI

Ø      Norint SURŪŠIUOTI tekstą didėjimo, mažėjimo tvarka, vykdome komandą DUOMENYS –RŪŠIUOTI

Ø      Norint naudoti FUNKCIJAS vykdome komandą ĮTERPIMAS – FUNKCIJA

Ø       Norint padaryti diagramą vykdome komandą ĮTERPIMAS – DIAGRAMA

Ø      Norint REDAGUOTI DIAGRAMĄ ant diagramos spaudžiame dešinį pelytės klavišą ir renkamės DIAGRAMOS PASIRINKTYS

 

Formulė – tai taisyklė skaičiavimams nusakyti.

 

Koordinatėmis, kurios formulėse gali kisti priklausomai nuo jų perkėlimo vietos, vadinamos santykinėmis.

Koordinatės, kurios perkeliant (ar kopijuojant) formulę nesikeičia, vadinamos absoliučiomis.

 

Jei dolerio ženklas prirašomas tik prieš stulpelio raidę ir eilutės numerį, tai gaunama mišrioji koordinatė.

 

Funkcija – tai skaičiuoklės komanda, skirta kokiam nors veiksmui su duomenimis atlikti.

Sudėties funkcija SUM – sudeda visus argumentais nurodytus skaičius ir pateikia jų sumą.

Pvz.:  =SUM(B3:B7);

Funkcija MAX – randa didžiausią, o funkcija MIN – mažiausią argumentų sąrašo skaičių.

Pvz.: =MAX(B3:B7)

Pvz.: =MIN(B3:B7)

Funkcija Count suskaičiuoja, kiek skaičių yra koordinatėmis nurodytame bloke, bet ignoruoja tuščius narvelius bei narvelius, turinčius teksto, loginių ir klaidų reikšmių.

Pvz.: =COUNT(B3:B7)

Funkcija AVERAGE pateikia aritmetinį argumentų vidurkį.

Pvz.: =AVERAGE(B3:B7)

Loginė funkcija IF leidžia atlikti vieną iš dviejų veiksmų, atsižvelgiant į tai, ar sąlyga tenkinama, ar ne.

Pvz.: =IF(A5>8,25;5;100) lygu 5, jei A5 narvelyje yra 9 (t.y. jei sąlyga tenkinama);

         =IF(A5=“Vyras“;B5^2*10;C5) lygu  640, jei A5 narvelyje yra reikšmė Vyras, o B5 narvelyje – 8

          =IF(A5>B$9;“daugiau“;“mažiau“)

 

 

 Klaidų reikšmės

Klaidos reikšmė                Klaidos paaiškinimas ir priežastys

#DIV/0!                             Bandote skaičių dalyti iš nulio (pvz., parašėte =8/0) arba

                                          skaičių dalijate iš narvelio, kuriame įrašytas nulis arba kuris

                                          yra tuščias.

#N/A                                  Negalima apskaičiuoti funkcijos ar formulės rezultato, nes nėra reikiamos informacijos. Galimo priežastys: patys specialiai į argumentu nurodytą narvelį įrašėte #N/A (kad vėliau neužmirštumėte įrašyti būtiną reikšmę), o gal, užrašydami funkciją, praleidote privalomą argumentą.

#NAME?                              Pavartojote neapibrėžtą arba klaidingą bloko, reikšmės ar funkcijos vardą. Taip pat galbūt palikote skyrybos klaidą, pvz., praleidote dvitaškį, nurodydami bloko koordinates, arba kabutes prieš tekstą ar po jo.

#NULL!                                Norėdami kreiptis tik į bendrus dviejų blokų narvelius (jų sankirtos narvelius), turite jų koordinates ar vardus sujungti tarpo ženklu. Klaidos reikšmę #NULL! Gaunate, jei šie blokai neturi bendrų narvelių (pvz., parašėte = Sum (A1:A10  D4:G4).

#NUM!                                 Funkcijos argumentuose pavartojote klaidingą skaičių.

#REF!                                  Pašalinote narvelius, nurodytus jūsų formulėje.

#VALUE!                              Matematinėje formulėje surinkote tekstą ten, kur turėtų būti skaičius.

# # # # # #                      Formulės rezultatas yra per platus ir visas tekstas netelpa narvelyje. Padidinkite narvelio plotį.